سلام ، به سرامیک صنعت خوش آمدید.

تولید کننده انواع سرامیک های صنعتی.

انواع الکترود ها و جرقه زن ها

ویژه

انواع الکترود ها و جرقه زن ها

مورد استفاده در صنایع الکتریکی و حرارتی